Presja na redukcję kosztów istotnie wpływa na strukturę polskiego rynku pokryć dachowych

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego, PMR

Jak wynika z drugiej już edycji badania wśród 300 firm dekarskich, w ciągu minionych dwóch lat presja cenowa istotnie wpłynęła na zmianę struktury materiałowej rynku pokryć dachowych w Polsce.

W segmencie pokryć na dachy spadziste, zauważalny jest wyraźny wzrost udziału tańszych pokryć metalowych, których udział w rynku przekroczył już 40%. Zmiana ta odbyła się głównie kosztem pokryć cementowych oraz, w mniejszym stopniu, ceramicznych. Wzrost udziału pokryć metalowych w największym stopniu spowodowany jest przez zmianę preferencji zakupowych wśród inwestorów indywidualnych. Natomiast wśród zleceniodawców innych niż osoby indywidualne (generalni wykonawcy, deweloperzy, samorządy, itp.) w dalszym ciągu bardziej popularne są trwalsze i droższe typy materiałów.

Natomiast w segmencie dachów płaskich na przestrzeni minionych dwóch lat odnotowano wzrost udziału pokryć bitumicznych (ponad 60% udział w metrażu dachów płaskich), głównie kosztem pokryć metalowych. W tym segmencie zauważalny był jednak także wzrost popularności pokryć membranowych.

W obszarze dystrybucji pokryć dachowych zaobserwować można, że zarówno zleceniodawcy jak i same firmy dekarskie, jeśli tylko rozmiar inwestycji na to pozwala, pokrycia dachowe coraz częściej próbują nabywać bezpośrednio od producenta. Trend taki widać zarówno w przypadku pokryć na dachy spadziste (wzrost częstotliwości zakupu od producenta z 18% w 2014 r. do 23% w 2016 r.) jak i pokryć na dachy płaskie, gdzie odsetek ten wynosi już 25% i towarzyszy mu zauważalny spadek częstotliwości zakupu materiałów w hurtowniach.