Portfel zamówień wykonawców energetycznych niższy o 24%

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego, PMR

Pomiędzy III kw. 2015 a III kw. 2016 portfele zamówień grup Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal, PBG (za której przychody w ponad 90% odpowiada obecnie Rafako) oraz Elektrobudowa skurczyły się o odpowiednio 44%, 33%, 11% i 4%. Łączna korekta portfela dla całej grupy wyniosła blisko jedną czwartą.

Dane te wyraźnie wskazują na nadchodzące nieuchronnie spowolnienie w budownictwie energetycznym. Co więcej, zagregowany portfel tych podmiotów maleje już od kilku lat (głównie, choć nie tylko, z powodu energetyki), w związku z czym jest już zbyt późno aby spowolnieniu w budownictwie energetycznym można było zapobiec. Możliwe jest jedynie skrócenie okresu spowolnienia, czemu pomóc może sprawne procedowanie zapowiadanych dużych inwestycji. Jednakże, obecna polityka Skarbu Państwa względem grup energetycznych (np. ich zaangażowanie finansowe w wątpliwe biznesowo przedsięwzięcia) nie zachęca ich raczej do wzmożonej aktywności inwestycyjnej.

131135.png?845