PMR: Umiarkowany optymizm wśród wykonawców robót drogowych

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego, PMR
Jak wynika z wiosennego badania wśród wykonawców robot drogowych, Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla branży drogowej wyniósł 5,6 pkt., czyli tylko nieznacznie poniżej średniego poziomu koniunktury dla całej branży budowlanej zaobserwowanego jesienią 2016 r. Oznacza to, że obecna sytuacja w branży drogowej oceniana jest jako umiarkowanie pozytywna. Co ważne, blisko połowa badanych nie widzi ani poprawy, ani pogorszenia sytuacji na rynku budownictwa drogowego w stosunku do roku ubiegłego. Zaobserwowano jednak znaczącą różnicę w ocenie…

Wypełnij formularz, by przeczytać pełną treść artykułu.

Możesz otworzyć tylko jeden artykuł aktualności na stronach internetowych PMR.
  • 1E-mail
    (do wysłania zamawianych informacji)
  • 2Krótki profil
    (wymagany tylko dla nowych e-maili)

 wymagane pola

Musisz zaakceptować Politykę prywatności