Wysoki poziom optymizmu wśród wykonawców robót kolejowych

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego, PMR

Rosnąca liczba kontraktów na realizację inwestycji kolejowych zawieranych w 2017 r. sprawiła, że w ocenie 200 największych firm wykonawczych, budownictwo kolejowe to najbardziej perspektywiczny segment rynku budowlanego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat. Sektor ten w badaniu PMR po raz pierwszy uplasował się przed budownictwem drogowym.

Także wyniki pogłębionego badania wśród wykonawców robót kolejowych wskazują na rosnący optymizm w branży − Indeks Koniunktury Budowlanej PMR wśród wykonawców inwestycji kolejowych wyniósł we wrześniu 2017 r. 24,1 pkt − jest to poziom tylko nieznacznie niższy w stosunku do indeksu dla całej branży budowlanej (25,8 pkt.). Głównym powodem poprawy nastrojów jest ofensywa inwestycyjna w wykonaniu spółki PKP PLK. W tym samym czasie, firmy negatywnie oceniły poziom inwestycji w infrastrukturę tramwajową w największych aglomeracjach.

Co ciekawe, w ocenie dobrej koniunktury rynkowej firmom nie przeszkadza nawet ich brak wiary w pełną realizację Krajowego Programu Kolejowego. Tylko niespełna 15% badanych firm wykonawczych uważa, że PKP PLK zrealizuje program w ponad 90%. Najczęściej natomiast oceniano, że zostanie on zrealizowany w 61-70% (szacuje tak 23% badanych firm) lub 71-80% (22% badanych).

Informacja o raporcie i badaniu: Na potrzeby raportu „Budownictwo kolejowe w Polsce 2017 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” latem 2017 r. przeprowadzone zostało badanie wśród firm budowlanych działających w polskim sektorze kolejnictwa. Zrealizowano 60 pełnowartościowych wywiadów wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych.