Spadek wskaźnika koniunktury w budownictwie do -0,8 pkt w listopadzie 2018 r.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie osiągnął w listopadzie 2018 r. poziom -0,8 pkt, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Oznacza to, że spadł on w stosunku do października 2018 r., kiedy to wyniósł 1.5 pkt (-2,3 pkt). W porównaniu z listopadem 2017 r. był on wyższy o 1,1 pkt. Poprawę koniunktury zasygnalizowało 11,9% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,7% (w październiku było to odpowiednio 13,1% i 11,6%). 162524.png