Minister Infrastruktury zatwierdził inwestycje drogowe za 185 mln zł

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji drogowych, których łączny koszt sięga ponad 185 mln zł. Zadania te związane są z rozbudową odcinków dróg krajowych i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 t/oś. Projekty przewidują również poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i sygnalizacji świetlnej oraz budowę lub przebudowę mostów i przepustów.

Wymienione zadania realizowane będą w 10 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.