Do 2020 r. najwięcej dróg szybkiego ruchu powstanie na Mazowszu i Pomorzu

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Jak wynika z najnowszego raportu PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce 2016 - Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, długo wyczekiwane przyspieszenie w budownictwie drogowym jest już coraz bliżej, jednak w poszczególnych regionach kraju będzie ono miało różną siłę. Dzięki imponującej liczbie inwestycji drogowych zakontraktowanych przez GDDKiA w latach 2014-2015, w 2016 r. oczekiwana jest dwucyfrowa dynamika rynku budownictwa drogowego. Jednak będzie to dopiero wstęp do intensywnej rozbudowy sieci dróg krajowych w latach 2017-2018.

 

W najbliższych latach największa kumulacja inwestycji drogowych wystąpi w woj. mazowieckim, głównie dzięki rozrastającej się sieci drogowej wokół Warszawy, w której spotkać się mają takie ciągi drogowe jak A2, S2, S7, S8, S17. Według stanu na marzec 2016 r. w regionie stołecznym zakontraktowane było ok. 190 km dróg szybkiego ruchu, z czego większość jednak nie doczekała się jeszcze rozpoczęcia fizycznej budowy. Drugim pod względem aktualnej długości zakontraktowanych dróg ekspresowych i autostrad jest woj. dolnośląskie (165 km), głównie dzięki trasie S3 (117 km) oraz S5 (48 km). Trzecim pod tym względem regionem jest woj. zachodniopomorskie, głównie dzięki trasie S6 (117 km) oraz obwodnicom Szczecinka (S11) i Wałcza (S10). Na czwartym miejscu w zestawieniu znalazło się woj. kujawsko-pomorskie, które wynik ten zawdzięcza w całości trasie S5.

Natomiast pod względem akcji przetargowej najbardziej aktywne są obecnie woj. pomorskie (blisko 150 km, głównie dzięki biegnącej przez cały region trasie S6), mazowieckie (południowa obwodnica Warszawy oraz trasy dojazdowe do stolicy – S7, S8 oraz S17), oraz zachodniopomorskie (trasy S3 oraz S6). Te trzy regiony odpowiadają obecnie za ponad połowę długości tras będących na etapie przetargu. Inne województwa ze znaczącą długością tras w przetargach to lubelskie, małopolskie i wielkopolskie.

Analizując wciąż mocno poszatkowaną sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce widać, że bardzo duże potrzeby inwestycyjne występują także w regionach słabiej rozwiniętych. W perspektywie długoterminowej bardzo dobre perspektywy dla budownictwa drogowego występują we wschodniej części kraju (Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie). Trasy w tych województwach odpowiadają za blisko połowę długości wszystkich planowanych w długim terminie dróg szybkiego ruchu. Jednak pełne sfinansowanie dróg w tych regionach nie będzie możliwe w bieżącej perspektywie unijnej, a termin ich realizacji jest bardzo odległy. W chwili obecnej największe szanse na realizację na Wschodzie kraju ma trasa S19 na odcinku Lublin-Rzeszów, dla którego w 2015 r. ogłoszono przetarg w trybie zaprojektuj i zbuduj.

Przygotowania do realizacji większej ilości inwestycji drogowych, nie tylko tras ekspresowych ale także dróg lokalnych, widać już w rosnącej liczbie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W I poł. 2015 r. najwięcej zezwoleń wydano w woj. małopolskim i wielkopolskim, natomiast najwyższy wzrost miał miejsce w przypadku niewielkiego woj. opolskiego, w którym pomimo braku planowanych inwestycji w drogi ekspresowe, w fazę przygotowania wchodzą lokalne inwestycje drogowe. Znaczący wzrost pozwoleń zauważalny jest także w woj. zachodniopomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Natomiast spadku aktywności w drogownictwie w najbliższym czasie spodziewać się można w woj. lubuskim, łódzkim i świętokrzyskim.

 

Sektor budowlany - analiza regionalna

 

Sektor budowlany - analiza regionalna

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Sektor budowlany w Polsce 2016 - Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2016-2021