Pozytywne prognozy dla rynku termoizolacji w Polsce skłaniają producentów do inwestycji w moce wytwórcze

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Na potrzeby swojego najnowszego raportu, PMR przeprowadził wywiady pogłębione z najważniejszymi uczestnikami rynku termoizolacji w Polsce. Wynika z nich, że po dość dobrym 2015 r. firmy spodziewają się dalszej poprawy koniunktury w sektorze. W związku z pozytywnymi perspektywami, obecne na rynku podmioty inwestują w rozbudowę mocy wytwórczych. Wśród producentów wełny mineralnej pojawił się też nowy gracz, który jest z uwagą obserwowany przez konkurentów.

 

Odnotowane w 2015 r. silne ożywienie w budownictwie mieszkaniowym oraz wysoki poziom aktywności w segmencie budownictwa przemysłowego sprawiły, że po kilku słabszych latach, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z poprawą koniunktury na rynku termoizolacji. Według szacunków PMR, w 2015 r. sprzedaż materiałów termoizolacyjnych na rynku krajowym zwiększyła się o około 4%, przekraczając wartość 3,9 mld zł. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych segmentach rynku, przy czym najwyższy był on w przypadku styropianu XPS (7%), a nieco wolniej rosła sprzedaż produktów piankowych (6%), wełny mineralnej (4%) oraz styropianu EPS (3%).

Zdaniem uczestników rynku, z którymi przeprowadziliśmy wywiady pogłębione, głównymi czynnikami determinującymi rozwój rynku materiałów termoizolacyjnych są ogólna sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza koniunktura w sektorze budowlanym.

Wobec pozytywnych prognoz makroekonomicznych dla Polski, przewidywanej kontynuacji wzrostów w budownictwie mieszkaniowym oraz dużego natężenia prac w energetyce, firmy działające w branży termoizolacji spodziewają się, iż zapoczątkowane na rynku pozytywne tendencje w latach 2016-2017 ulegną wzmocnieniu. W ich opinii rynek napędzać będą również:

- ostrzejsze wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowo powstających budynków, wymuszające stosowanie przez inwestorów większej ilości materiałów termoizolacyjnych oraz materiałów o lepszych parametrach

- programy dopłat do budowy energooszczędnych obiektów oraz wspierające termomodernizację istniejących budynków

- systematyczna poprawa świadomości społecznej w zakresie zagadnień związanych termoizolacją budynków i moda na tzw. zielone budownictwo.

W rezultacie, mimo iż od 2018 r. można się spodziewać korekty w budownictwie kubaturowym, a od 2019 r. także istotnego osłabienia koniunktury w budownictwie przemysłowym, rynek materiałów termoizolacyjnych powinien uniknąć wyraźniejszego załamania, pod koniec bieżącej dekady stabilizując się na poziomie powyżej 4,4 mld zł.

Skutkiem pozytywnych oczekiwań co do wzrostu rynku są inwestycje przedsiębiorstw, które rozbudowują moce wytwórcze i poprawiają swoją ofertę produktową. W ostatnich latach, oprócz modernizacji istniejących linii produkcyjnych, otwarto szereg nowych linii we wszystkich segmentach rynku. Dodatkowo, kilka inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji bądź planowania.

O wysokiej atrakcyjności krajowego rynku termoizolacji świadczyć może również pojawienie się zupełnie nowego gracza w segmencie wełny mineralnej, który we wrześniu 2015 r. uruchomił w Bytomiu nowoczesną fabrykę o mocach wytwórczych wynoszących 41 tys. ton rocznie. Petralana jest pierwszym producentem skalnej wełny mineralnej o całkowicie polskich korzeniach, a jej inwestycja wywołała duże poruszenie w segmencie zdominowanym przez duże światowe koncerny. Obecnie wytwarzane przez Petralanę produkty znajdują się już w sprzedaży, a firma jest z uwagą obserwowana przez konkurentów.

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021