INFOGRAFIKA: Rynek HVAC w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Infografika stanowi ważne źródło informacji i danych dot. rynku HVAC w Polsce, w podziale na podsegmenty. Materiał dostarcza dane dotyczące liderów rynku, trendów i istotne statystyki.

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek HVAC w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021