Rynek płyt warstwowych w Polsce – perspektywiczny, lecz coraz bardziej wymagający

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Płyty warstwowe i produkty pokrewne były w 2015 roku najpopularniejszym rodzajem materiałów wykorzystywanych przez firmy montażowo-budowlane zajmujące się instalacją fasad w Polsce. Mimo, iż segment ten zanotował w ubiegłym roku solidny wzrost, a jego dalsze perspektywy oceniane są jako pozytywne, najbliższe lata mogą okazać się nie lada wyzwaniem dla niektórych producentów płyt warstwowych, wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek paneli elewacyjnych w Polsce 2016 ‑ Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

 

Na potrzeby powyższego raportu, PMR przeprowadził badanie wśród niemal 300 firm montażowo-budowlanych operujących na polskim rynku. Uzyskane w ten sposób wyniki oraz własne szacunki i spostrzeżenia potwierdzano następnie w trakcie wywiadów pogłębionych z producentami i dystrybutorami produktów stosowanych podczas instalacji fasad wentylowanych, niewentylowanych oraz kurtynowych.

 

Duża popularność fasad z płyt warstwowych

Z badania wynika, iż najpopularniejszym typem prac realizowanych w 2015 roku przez firmy montażowo-budowlane była instalacja fasad z płyt warstwowych i produktów pokrewnych (głównie blachy trapezowe, faliste i płaskie oraz panele blaszane), którą to zajmowało się 46% badanych podmiotów. Tylko niewiele mniejsza grupa przedsiębiorstw (44%) wykonywała prace związane z instalacją fasad wentylowanych, podczas gdy do montażu fasad kurtynowych przyznało się 36% respondentów.

W analizowanym okresie blisko połowa (45%) wszystkich prac instalatorskich związanych z montażem fasad z płyt warstwowych i produktów pokrewnych (ze względu a instalowany metraż) realizowana była w budynkach przemysłowych.

Jednocześnie siedem na dziesięć zleceń (71%) dotyczyło wykonania instalacji fasad z płyt warstwowych i produktów pokrewnych w nowopowstałych budynkach, zaś pozostałe 29% były to zlecenia związane z remontami istniejących obiektów.

 

Dynamiczny wzrost rynku w 2015 roku

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z największymi producentami szacujemy, że w 2015 roku rynek fasad z płyt warstwowych w Polsce (produkcja krajowa+import-eksport, płyty ścienne stosowane na zewnętrz) zwiększył się o 7%, osiągając poziom 7,5 mln m2 (przy całkowitej wielkości krajowego rynku płyt warstwowych wynoszącej około 12,5 mln m2). Jeśli chodzi o wartość sprzedaży, dynamika wzrostu też była solidna (5%), choć nieznacznie niższa niż w przypadku wolumenu, w związku z lekkim spadkiem cen odnotowanym w ubiegłym roku.

 

Głównymi stymulatorami wzrostu rynku fasad z płyt warstwowych w 2015 roku były:

- Utrzymujący się solidny wzrost polskiej gospodarki i stosunkowo dobre prognozy na przyszłość, stanowiące zachętę do inwestowania

- Dynamiczny rozwój segmentu budownictwa przemysłowego i magazynowego

- Rosnąca świadomość (inwestorów, projektantów i wykonawców) w zakresie nowoczesnych materiałów oraz metod wznoszenia budynków, czego konsekwencją jest stopniowa zmiana mentalności i odchodzenie od tradycyjnych elewacji w kierunku tańszych i łatwiejszych w wykonaniu fasad z płyt warstwowych

- Ostrzejsze wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowo powstających budynków, wymuszające stosowanie przez inwestorów nowoczesnych rozwiązań elewacyjnych oraz materiałów o lepszych parametrach.

 

Rosnący udział płyt z rdzeniem poliuretanowym

Z danych zebranych od naszych rozmówców wynika, iż obecnie około trzy czwarte polskiego rynku płyt warstwowych stanowią oferujące najlepsze parametry termoizolacyjne płyty z rdzeniem poliuretanowym (PUR i PIR), które w ostatnich latach dynamicznie zyskują na popularności kosztem cechujących się najniższą ceną płyt z rdzeniem styropianowym. W tym miejscu warto odnotować, że jeszcze pod koniec ubiegłej dekady to płyty z rdzeniem styropianowym miały największy, około 50% udział w rynku. Z kolei płyty z rdzeniem z wełny mineralnej, chociaż stopniowo zyskują na znaczeniu, nadal stosowane są najrzadziej, głównie tam gdzie wymagana jest duża odporność ogniowa i wysoka izolacyjność akustyczna.

 

 

Jakkolwiek należy mieć świadomość, że w przypadku analizowanych w raporcie płyt warstwowych ściennych stosowanych na zewnątrz proporcje dotyczące zastosowanego materiału rdzenia są bardziej wyrównane, bilans odpowiedzi firm zajmujących się instalacją fasad w zakresie częstości wykorzystywania poszczególnych rodzajów płyt warstwowych w 2015 roku wydaje się potwierdzać opisane wyżej tendencje. Wskazuje on na silny wzrost popularności płyt z rdzeniem poliuretanowym, częstsze stosowanie płyt z rdzeniem z wełny mineralnej, podczas gdy płyty z rdzeniem styropianowym były wykorzystywane nieznacznie rzadziej niż rok wcześniej.

 

 

Dobre perspektywy i coraz ostrzejsze wymagania

W opinii uczestników rynku, z którymi udało nam się przeprowadzić wywiady pogłębione, dobra koniunktura na rynku fasad z płyt warstwowych powinna utrzymać się także w bieżącym roku. Wśród potencjalnych zagrożeń dla kontynuacji ożywienia wymieniają oni wzrost niestabilności politycznej w kraju i za granicą, wolne uruchamianie funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej, opóźnienia wypłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz dużą niepewność co do perspektyw światowej gospodarki, które to czynniki mogą spowodować osłabienie aktywności inwestycyjnej w 2016 roku.

Z drugiej strony, chociaż prognozy dla tego segmentu rynku są umiarkowanie pozytywne, najbliższe lata mogą okazać się poważnym wyzwaniem dla niektórych producentów płyt warstwowych. Po pierwsze, w sierpniu 2015 roku weszła w życie znowelizowana norma jasno precyzująca wszelkie wymagania, do których producenci powinni się stosować. Z kolei nowe uprawnienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pozwalają mu od 2016 r. publikować nazwy kontrolowanych firm, które nie spełniają zadeklarowanych parametrów. Eliminowaniu przypadków, kiedy przedsiębiorstwa w nieuczciwy sposób budowały swoją przewagę służyć ma także będące w fazie zawiązywania stowarzyszenie producentów płyt warstwowych. Jednocześnie planowane w najbliższym czasie uruchomienie kilku nowych linii do produkcji płyt z rdzeniem poliuretanowym zwiększy podaż i spowoduje ostrzejszą walkę konkurencyjną na rynku. W rezultacie dla części graczy, których produkty nie spełniają wymagań albo też niewłaściwie skalkulowali swoje inwestycje, może być to bardzo trudny okres, naznaczony walką o przetrwanie.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek paneli elewacyjnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021