Sektor mieszkaniowy motorem napędzającym rynek powłok ochronnych w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Zlecenia dotyczące budownictwa mieszkaniowego mają największy udział w przychodach firm zajmujących się wykonywaniem powłok ochronnych w Polsce. Decyzję o wyborze marki środka ochronnego dla danej inwestycji najczęściej podejmuje wykonawca lub podwykonawca. Podstawowym miejscem zakupu powłok są hurtownie, gdzie zaopatruje się ponad połowa badanych firm remontowo-budowlanych, wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek powłok ochronnych w Polsce 2016 ‑ Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

 

 

Na potrzeby powyższego raportu, PMR przeprowadził badanie wśród ponad 300 firm remontowo-budowlanych, które stosują w swojej działalności powłoki ochronne. Z tej grupy najwięcej przedsiębiorstw wykonuje powłoki ochronne do konstrukcji betonowych (56%) i podłóg drewnianych (55%), podczas gdy stosowanie powłok do metalu zadeklarowało 47% respondentów.

 

Najwięcej prac w budownictwie mieszkaniowym

Firmy specjalizujące się w wykonywaniu powłok do ochrony podłóg drewnianych i betonu najwięcej zleceń otrzymują od osób indywidulanych, zaś dla firm skupiających się na pracach z powłokami do metalu głównymi zleceniodawcami są przedsiębiorstwa prywatne oraz państwowe. Warto przy tym wspomnieć, że osoby indywidualne zlecają pracę przede wszystkim niewielkim firmom remontowo-budowlanym. W przypadku podmiotów zatrudniających 10 i więcej osób największy udział w portfelu zamówień mają przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz generalni wykonawcy.

Prace w budownictwie mieszkaniowym stanowią główne źródło przychodów badanych przedsiębiorstw niezależnie od ich specjalizacji, przy czym największe znaczenie mają dla firm skupiających się na powłokach do ochrony podłóg drewnianych. Z kolei o największej dywersyfikacji zleceń można mówić w przypadku firm specjalizujących się w powłokach do metalu. Tu również trzeba dodać, że o ile w przypadku firm zatrudniających do dziewięciu osób największą wartość zamówień stanowią prace w budownictwie mieszkaniowym, to już w przypadku tych liczących co najmniej 10 pracowników, głównym źródłem przychodów jest budownictwo inżynieryjne.

Hurtownie głównym miejscem zakupu

Podstawowym miejscem zakupu powłok ochronnych są hurtownie, gdzie zaopatruje się ponad połowa badanych firm remontowo-budowlanych (szczególnie te specjalizujące się w powłokach do betonu i metalu). Należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch lat popularność tego kanału dystrybucji istotnie się zmniejszyła.

Niemal co trzecie przedsiębiorstwo nabywa produkty ochronne od lokalnego dystrybutora (ten kanał dystrybucji jest szczególnie ważny dla najmniejszych firm), podczas gdy ponad jedna piąta badanych robi zakupy bezpośrednio u producenta (duża popularność wśród największych podmiotów). W obu wymienionych przypadkach było to znacznie więcej niż w 2014 r., kiedy to przeprowadzono podobne badanie.

W analizowanym okresie na znaczeniu straciły natomiast markety DIY, w których powłoki ochronne kupuje co ósma firma remontowo-budowlana (zwłaszcza najmniejsze podmioty).

Główne powody kupowania w hurtowniach, u lokalnych dystrybutorów oraz w marketach DIY są takie same – o wyborze miejsca zakupu decydują przede wszystkim ceny, szeroki wybór produktów oraz atrakcyjna lokalizacja. Natomiast zaopatrującymi się bezpośrednio od producenta kieruje w zasadzie jeden główny czynnik – korzystny poziom cen, wskazywany przez ponad dwie trzecie badanych.

 

Najistotniejsza trwałość powłoki oraz cena

Decyzję o wyborze marek powłok ochronnych najczęściej podejmuje wykonawca lub podwykonawca (zwłaszcza w przypadku firm specjalizujących się w powłokach do podłóg drewnianych). Również w sytuacjach kiedy marki są predefiniowane w projekcie, zazwyczaj ma on możliwość zaproponowania innego rozwiązania.

Kluczową cechą powłok ochronnych wpływającą na ich wybór przez wykonawców jest trwałość rozwiązania. Ważną rolę odgrywają także cena produktu i łatwość aplikacji oraz czas schnięcia i dobra estetyka końcowa pokrywanej powierzchni. Co ciekawe, stosunkowo niewielką wagę firmy przywiązują do marki produktu.

Dobry rok 2015 i pozytywne oczekiwania na najbliższą przyszłość

Zdecydowana większość przedsiębiorstw remontowo-budowlanych stosujących powłoki ochronne (84%) zanotowała w 2015 r. dodatni wynik finansowy. Zysk wypracowało ponad 90% firm liczących powyżej pięciu pracowników.

Średnia marża brutto uzyskiwana przez firmy specjalizujące się w wykonywaniu powłok wynosi 22% i jest o 2 p.p. większa niż w 2014 r. Co ciekawe, projekty o wysokiej marży do domena małych firm, zatrudniających do pięciu osób (średnia marża brutto na poziomie 26%, wobec 12% odnotowanych w grupie firm liczących 10 i więcej pracowników).

Niezłe są też oczekiwania firm dotyczące kolejnych 12 miesięcy. Niemal połowa badanych (45%) spodziewa się w tym czasie wzrostu popytu na swoje usługi (największymi optymistami są firmy specjalizujące się w wykonywaniu powłok do betonu), podczas gdy spadek popytu przewidywany jest jedynie przez 11% respondentów.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek powłok ochronnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021