Aktualne trendy na rynku gładzi i farb dekoracyjnych w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Niemal trzy czwarte prac realizowanych przez firmy remontowo-budowlane zajmujące się wyrównywaniem i malowaniem ścian wewnątrz budynków dotyczy budownictwa mieszkaniowego. Chociaż większość zleceń pochodzi od osób indywidualnych, najczęściej wykonują one prace malarskie we własnym zakresie. Hurtownie budowlane są preferowanym miejscem zakupu gładzi i farb przez fachowców, podczas gdy markety DIY są najczęściej wybierane przez konsumentów, wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek gładzi i farb dekoracyjnych w Polsce 2016 ‑ Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

 

Na potrzeby powyższego raportu, PMR przeprowadził 205 wywiadów z pracownikami firm zajmujących się pracami związanymi z malowaniem ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków, którzy posiadają wiedzę w zakresie farb dekoracyjnych wykorzystywanych na realizowanych inwestycjach. Wykonano także badanie wśród 404 dorosłych mieszkańców Polski, którzy w 2016 r. malowali całe mieszkanie lub jego wybrane pomieszczenia, ewentualnie planują odmalowanie mieszkania (w całości lub wybranych pomieszczeń) do końca bieżącego roku.

 

Dominują prace w mieszkaniówce i segmencie komercyjnym

 

Blisko trzy czwarte zleceń (pod względem wartości) realizowanych przez badane firmy remontowo-budowlane zajmujące się wykonywaniem prac związanych z wyrównywaniem i malowaniem ścian wewnątrz budynków pochodzi z segmentu budownictwa mieszkaniowego (głównie jednorodzinnego). Zdaniem ankietowanych przedsiębiorstw, w 40% są to prace w nowym budownictwie, zaś pozostałe 60% dotyczy remontów budynków już istniejących.

 

 

 

 

W przypadku budownictwa niemieszkaniowego blisko połowę wartości zleceń (44%) generuje segment komercyjny (przede wszystkim budynki biurowe oraz handlowo-usługowe), a udziały segmentów budownictwa publicznego i przemysłowego wynoszą po 28%.

 

 

25% Polaków zleca malowanie mieszkania firmie remontowej

 

Osoby indywidulane są głównymi zleceniodawcami firm remontowo-budowalnych zajmujących się malowaniem ścian wewnątrz budynków. Prace przez nie zlecone wykonuje 70% ankietowanych przedsiębiorstw, co stanowi 16 p.p. spadek w porównaniu w wynikami badania przeprowadzonego w 2013 roku. Spora ilość zleceń (zwłaszcza tych realizowanych przez większe podmioty) pochodzi także od przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz generalnych wykonawców czy innych firm budowlanych.

 

 

Z drugiej strony, z badania przeprowadzonego wśród konsumentów wynika, że jedynie przy okazji jednej czwartej remontów realizowanych w pierwszej połowie 2016 r. decydowano się na zatrudnienie profesjonalnej firmy remontowo-budowlanej. Najczęściej malowanie wykonywali bowiem albo sami respondenci (45%), albo ich najbliższa rodzina (39%).

 

Hurtownie budowlane głównym miejscem zakupu gładzi i farb przez fachowców

 

Najpopularniejszym kanałem dystrybucji wymienianym przez firmy remontowo-budowlane są składy i hurtownie budowlane, które preferuje 93% kupujących gładzie oraz 82% nabywców farb dekoracyjnych. Ponad połowa ankietowanych zaopatruje się w marketach DIY oraz sklepach specjalizujących się w sprzedaży farb i akcesoriów do malowania. Jednocześnie co piąta firma deklaruje nabywanie farb i gładzi bezpośrednio u producenta.

 

 

Konsumenci preferują markety DIY

Z kolei w przypadku klientów indywidulanych głównym miejscem zakupu farb i gładzi są markety DIY, wymieniane przez odpowiednio 60% oraz 58% respondentów. W sklepach specjalistycznych zaopatruje się około jedna czwarta uczestników badania. Za nimi są składy i hurtownie budowlane, gdzie konsumenci częściej nabywają gładzie (19%) niż farby dekoracyjne (12%).

 

 

Castorama zdecydowanym liderem

 

Castorama jest marketem budowlanym, w którym badane firmy najchętniej zaopatrują się w gładzie (72%) oraz farby dekoracyjne (68%). Na kolejnych miejscach wymieniane są sieci Leroy Merlin (39%) oraz OBI (27%). W przypadku większości marketów preferencje zakupowe związane z nabywaniem gładzi i farb są bardzo zbliżone. Pokazuje to, że decydując się na dany sklep, firmy zazwyczaj realizują w nim kompleksowe zakupy (zarówno gładzi jak i farb).

 

 

Sieć marketów Castorama cieszy się również największą pajpopularnością wśród klientów indywidualnych, z których 49% nabywa tam gładzie, a 53% farby dekoracyjne. Jedna czwarta badanych dokonuje zakupów w OBI (26% i 22%), natomiast co piąty ankietowany wybiera sklepy PSB Mrówka (21% w przypadku gładzi i 15% w przypadku farb). Nieco mniej konsumentów (16%) deklaruje nabywanie gładzi w marketach Leroy Merlin, jednak w przypadku zakupu farb sklepy tej sieci wybiera już 21% respondentów.

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek gładzi i farb dekoracyjnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021