Zrealizowane projekty doradcze i badawcze na temat rynku budowlanego

 • Badanie polskiego rynku systemów budowlanych - PMR

  Badanie polskiego rynku systemów budowlanych

  Producent specjalistycznych systemów budowlanych chciał lepiej zrozumieć swoich klientów w Polsce. Zespół PMR przeprowadził więc badanie potrzeb, preferencji oraz satysfakcji klientów – zarówno w odniesieniu do oferty naszego klienta, jak również produktów jego bezpośredniej konkurencji. W czasie projektu badacze PMR przeprowadzili także warsztaty z pracownikami działu sprzedaży naszego klienta, które miały na celu poprawę obecnych procesów sprzedażowych. Działania podjęte przez PMR pozwoliły wdrożyć rozwiązania z zakresu sprzedaży i marketingu, które są bardziej efektywne i zapewniają większą satysfakcję klientów.

 • Dane rynkowe dotyczące materiałów budowlanych w Polsce - PMR

  Dane rynkowe dotyczące materiałów budowlanych w Polsce

  Na zlecenie organizacji producentów chemii budowlanej w Polsce, zespół PMR co kwartał opracowuje dla stowarzyszonych firm indywidualne raporty prezentujące wartość i strukturę rynku. Dane te pokazują m.in., jak na tle całego rynku kształtują się udziały tych firm w poszczególnych kategoriach produktowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Dzięki regularnej aktualizacji dokument pozwala analizować sezonowość oraz dynamikę rynku, a także dostosowywać działalność operacyjną i strategię do zmian obserwowanych na rynku.

 • Usługa doradcza na rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce - PMR

  Usługa doradcza na rynku materiałów termoizolacyjnych w Polsce

  Jedna z firm działających w segmencie materiałów termoizolacyjnych rozważała rozpoczęcie nowej inwestycji na rynku budowlanym w Polsce. Przed podjęciem finalnej decyzji oraz stworzeniem strategii biznesowej, firma zleciła zespołowi PMR zebranie oraz przeanalizowanie danych na temat obecnej sytuacji segmentu oraz jego potencjału rozwojowego. W wyniku projektu klient PMR uzyskał m.in. informacje o otoczeniu konkurencyjnym, kanałach dystrybucji i opiniach końcowych klientów. Dane te pozwoliły nie tylko lepiej zrozumieć rynek, jego dalszy rozwój, kształtujące go trendy, ale również wybrać produkty o największym potencjale sprzedażowym oraz stworzyć strategię na kilka kolejnych lat.

 • Analiza rynku produktów petrochemicznych - PMR

  Analiza rynku produktów petrochemicznych

  Dzięki pozyskanym w toku badania informacjom, klient dokonał oceny swojej obecnej pozycji na polskim rynku oraz mógł zdefiniować swoją strategię na przyszłość. W efekcie klient może również lepiej dostosować swoją ofertę produktową do oczekiwań polskich klientów oraz realiów panujących na lokalnym rynku.

 • Inwestycje na rynku chemii budowlanej w Polsce - PMR - PMR

  Inwestycje na rynku chemii budowlanej w Polsce

  Międzynarodowa instytucja finansowa rozważała możliwość inwestycji w branżę chemii budowlanej w Polsce i potrzebowała wsparcia partnera znającego polski rynek. Na zlecenie tej firmy, zespół PMR zidentyfikował ryzyka i przygotował możliwe scenariusze działania oraz pogłębił wiedzę inwestora na temat rynku budowlanego oraz rynku chemii budowlanej w Polsce. Dzięki przeprowadzonej analizie nasz klient zdecydował się na podjęcie dalszych działań inwestycyjnych.

 • Badanie konsumenckie na rynku płytek ceramicznych - PMR - PMR

  Badanie konsumenckie na rynku płytek ceramicznych

  Producent płytek ceramicznych zlecił PMR badanie rozpoznawalności i wizerunku jego marki wśród konsumentów. Rezultatem badania był kompleksowy raport zawierający podsumowanie wyników i praktyczne rekomendacje płynące z pozyskanych danych od klientów. Rekomendacje podpowiadały, w jaki sposób można wykorzystać nowo zdobytą wiedzę o rynku i klientach do wprowadzenia zmian w strategii marketingowej i produktowej marki, a także identyfikowały luki na rynku, gdzie klient może wprowadzić swoją ofertę produktową.

 • Spotkanie z ekspertem, autorem raportu: Sektor budowlany w Polsce 2015 - PMR - PMR

  Spotkanie z ekspertem, autorem raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2015

  W związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów raportu firmy PMR pt. \"Sektor budowlany w Polsce\", przygotowaliśmy specjalną ofertę: możliwość osobistego spotkania się z ekspertem PMR, autorem tego raportu. Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu? Spotkanie to jest doskonałą okazją do uzyskania wiedzy na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i sytuacji na rynku budowalnym, do zaktualizowania danych o wartości rynku i jego kluczowych segmentów: budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także do poznania strategicznych trendów na lata 2015-2020 i przedyskutowania ich z ekspertem.

 • Badania i doradztwo dotyczące rynku systemów zabezpieczeń - PMR - PMR

  Badania i doradztwo dotyczące rynku systemów zabezpieczeń

  Zespół PMR przeprowadził dogłębną analizę rynku na zlecenie dystrybutora nowoczesnych systemów z zakresu ochrony osób i mienia. Dzięki informacjom uzyskanym w czasie badania rynku – m.in. danym na temat konkurencji, wiedzy o swojej pozycji konkurencyjnej, wynikom segmentacji rynku, analizie trendów, prognozom na najbliższe lata – nasz klient mógł opracować strategię rozwoju dostosowaną do lokalnych warunków.

 • Test produktu - Badanie konsumenckie - PMR - PMR

  Test produktu - Czechy, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania

  Przeprowadzone przez PMR testy produktu pozwoliły poznać opinie odbiorców na temat użyteczności i wyglądu prototypów badanego produktu. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwiła opracowanie szeregu praktycznych wskazówek mających na celu wprowadzenie na rynek możliwie najlepszego produktu. W wyniku zrealizowanego projektu, klient PMR mógł lepiej przygotować się na rozwój swojego biznesu na rynku gazów przemysłowych w Czechach, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

 • Analiza rosyjskiego rynku chemii budowlanej - PMR

  Analiza rosyjskiego rynku chemii budowlanej

  Na zlecenie klienta dział badawczy PMR przeprowadził badanie B2B ponad 300 firm o profilu remontowo-budowalnym, przez co docelowa grupa badanych miała bezpośredni kontakt z produktami chemii budowlanej, a klient otrzymał rzetelny i kompleksowy obraz tego segmentu. Przy badaniu wykorzystano autorską metodologię PMR MarketInsight Methodology oraz technikę wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI).